glavni sadržaj ove stranice | glavna navigacija sitea

Web stranice unutar e-zadar grupacije:

Sakrij / prikaži
Login

Zaboravljena lozinka?

Lokalni izbori 2009.ŽIP – Odluke o objavi rezultata izbora za općinska vijeća i načelnike u općinama Zadarske županije

18.05.2009
Zadar

U Bibinjama i Posedarju glasovanje će biti ponovljeno na biračkim mjestima broj 1.

ŽIP logoBIBInje i Posedarje

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZADARSKE ŽUPANIJE

Klasa: 013-03/09-03/137
Ur.br.: 599-09-137
Zadar, 18. svibnja 2009. god.

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" br. 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07) i članka 60. stavka 4. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine" br. 109/07 i 125/08) Županijsko izborno povjerenstvo zadarske županije, dana 18. svibnja 2009. god., donosi

R J E Š E N J E

P o n a v lj a s e glasovanje na biračkom mjestu broj: 1. u Posedarju, u zgradi osnovne škole „Braće Ribar", Posedarje, na kojem glasuju birači s prebivalištem u Posedarju i to izbori za:

- župana Zadarske županije,
- članove županijske skupštine Zadarske županije.

P o n a v lj a s e glasovanje na biračkom mjestu broj: 1. u Bibinjama, u zgradi Osnovne škole u Bibinjama, i to izbori za:

- župana Zadarske županije,

te će se ponovljeni izbori održati dana 31. svibnja 2009. godine.

Predsjednik županijskog izbornog povjerenstva

Jadranka Nižić-Peroš v.r.
BIBINJE

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BIBINJE

U Bibinju, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bibinje utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. godine za

I Z B O R
ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BIBINJE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Bibinja ima ukupno 3.436 birača i da je glasovalo 2.116 birača, odnosno 61.58 %, od čega je bilo važećih glasova 2.065 ili 60,09 %, dok je nevažećih listića bilo 44 ili 1.28 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 1.141 glasova -55.25 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 168 glasova - 8.14 %.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 756 glasova - 36.61 %.

* Naziv liste koje su predložili političke stranke navodi se punim imenom stranke odnosno koalicije stranaka. Ako je listu predložila skupina birača kao njezin naziv navodi se „nezavisna općinska lista" te ime i prezime nositelja liste.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 1.141 glasova- 55.25%.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 168 glasova - 8,14 %.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 756 glasova - 36.61%.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 9 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Nino Šimunić, Hrvat, Bibinje 105 b, Bibinje,
2. Bruno Bugarija, Hrvat, Put Sekula 82 c, Bibinje,
3. Ivan Šimunić, Hrvat, Franka Lisice 14, Bibinje,
4. Katarina Kandić, Hrvatica, Kandići 5, Bibinje,
5. Tomislav Lisica, Hrvat, Bibinje 14 b, Bibinje,
6. Jurica Iglić, Hrvat, Bibinje 1 b, Bibinje,
7. Iva Režan, Hrvatica, Bibinje 10, Bibinje,
8. Vencislav Lonić, Hrvat, Sv. Nikole putnika 183 c, Bibinje,
9. Krsto Sikirić, Hrvat, Pelađije 17, Bibinje,

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Ivan Sorić, Hrvat, Zadarske 1, Bibinje,

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Petar Šimunić, Hrvat, IV Brigade HV 99, Bibinje.
2. Ana Šimunić, Hrvatica, Slanac 16, Bibinje.
3. Ante Delija, Hrvat, Bibinjskih bojovnika 8/a, Bibinje.
4. Šime Bugarija, Hrvat, Bibinje 14b, Bibinje.
5. Ante Kandić, Hrvat, Kandići 65c, Bibinje.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BIBINJE

VLADIMIR RONČEVIĆ, dipl. iur

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BIBINJE

U Bibinju, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 60. stavka 4. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Bibinje.

O D L U K U
O PONAVLJANJU IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE BIBINJE na biračkom mjestu br. 1.

I. Ponovljeni izbori za izbor općinskog načelnika općine Bibinje održat će se u nedjelju 31. svibnja 2009.

II. U drugom krugu izbora sudjeluju kandidati:

1. NINO ŠIMUNIĆ - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
BRUNO BUGARIJA

2. PETAR ŠIMUNIĆ - HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
ANA ŠIMUNIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BIBINJE

Vladimir Rončević v.r.galovac

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE GALOVAC

18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Galovac donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GALOVAC

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Galovac ima ukupno 1.082 birača i da je glasovalo 712 birača, odnosno 65,80%, od čega je bilo 684 ili 96,06% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 28 ili 3,93%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 268 glasova ili 39,18%.
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
IVICA BURČUL, dipl.krim. - nositelj liste

2. Hrvatska seljačka stranka - HSS 370 glasova ili 54,09%.
SLAVKO ŠARE - nositelj liste

3. Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS 46 glasova ili 6,72%.
LOVRE ĆOSO - nositelj liste

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću općine Galovac su:

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 268 glasova ili 39,18%.
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
IVICA BURČUL, dipl.krim. - nositelj liste

2. Hrvatska seljačka stranka - HSS 370 glasova ili 54,09%.
SLAVKO ŠARE - nositelj liste

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću općine Galovac:

1. Hrvatska seljačka stranka - HSS dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. SLAVKO ŠARE,
2. PERE BURČUL,
3. BRANKO KOVAČ,
4. PETAR BURČUL,
5. MILORAD GULAN,
6. MARKO VUJEVIĆ,

2. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU dobila je 5 mjesta pa su s te liste  izabrani:

1. IVICA BURČUL,
2. NEDILJKO VUJEVIĆ,
3. ANTE RASPOVIĆ,
4. RAFAEL BURČUL,
5. MARINKO ŠARE,

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GALOVAC

Ružica Marušić

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE GALOVAC

18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Galovac donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA OPĆINE GALOVAC

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Galovac ima ukupno 1.082 birača i da je glasovalo 712 birača, odnosno 65,80%, od čega je bilo 678 ili 95,22% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 34 ili 4,77%.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat - JOSIP ĆOSO 71 glas ili 10,47%.
zamjenik kandidata DANIJEL MIKULIĆ
Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS

2. kandidat - MARINO ŠARE 213 glasova ili 31,41%.
zamjenik kandidata ANTE VUJEVIĆ
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU

3. kandidat - SLAVKO ŠARE 394 glasa ili 58,11%.
zamjenik kandidata FILIP NADINIĆ
Hrvatska seljačka stranka - HSS

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Galovac izabran je

SLAVKO ŠARE ,

a za zamjenika načelnika izabran je:

FILIP NADINIĆ.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GALOVAC

Ružica MarušićGračac

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE GRAČAC

Gračac, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gračac donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRAČAC


I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Gračac ima ukupno 8230  birača i da je glasovalo 2799 birača, odnosno 34 %, od čega je bilo 2631 ili 94% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 161 ili 6 %.

II.Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  1276 glasova  48,5
Nositelj liste: Tadija Šišić

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS  57  glasova 2,2%. Nositelj liste: Slađan Maračić

3.NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 134 glasova  5,1  % Nositelj liste: Nikola Aleksić

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 294 glasova  11,2  % Nositelj liste: Božo Dragičević

5.SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
782 glasova  29,7  %,  Nositelj liste: Sava Kalinić

6.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA -LIBERALNI DEMOKRATI- HNS 88 glasova  3,3  %, Nositelj liste: Zvonimir Mesić

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskoj skupštini su:

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  1276  glasova  48,5 %, Nositelj liste: Tadija Šišić

2.SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
782 glasova 29,7%, Nositelj liste: Sava Kalinić

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 294 glasova 11,2 %, Nositelj liste: Božo Dragičević

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskoj skupštini:

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ , Nositelj liste: Tadija Šišić

dobila je 8 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Tadija Šišić
2.Toni Marčić
3.Franjo Tomić
4.Berislav Turić
5.Robert Juko
6.Zoran Tomić
7.Marko Gale
8.Josip Frček

2.SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS, Nositelj liste: Sava Kalinić

dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Sava Kalinić
2.Rajko Brčin
3.Rade Dubajić
4.Dane Obradović
5.Jovica Rastović

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA, Nositelj liste: Božo Dragičević

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Božo Dragičević
2.Nebojša Rađenović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GRAČAC

Nevenka Šimunović

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE GRAČAC

Gračac, 18. svibnja 2009. g.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gračac donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČENIKA OPĆINE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Gračac ima ukupno 8230 birača i da je glasovalo 2799 birača, odnosno 34 %, od čega je bilo 2644 ili 94,5% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 155 ili 5,5 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat MILAN CIGANOVIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT__145__glasova _5,5__%, zamjenik kandidata NIKOLA ALEKSIĆ

2. kandidat DUŠAN CVJETKOVIĆ - SDP - HNS __94____ glasova _3,5__%,  zamjenik kandidata KATARINA PLEŠA

3. kandidat GORAN ĐEKIĆ - SDSS ___835__ glasova _31,6_%.
zamjenik kandidata MILAN TANKOSIĆ

4. kandidat DALIBOR KESIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT ___298___glasova _11,3_%. zamjenik kandidata NEBOJŠA RAĐENOVIĆ

5. kandidat STIPO MARELJA - HSS ____50____glasova _1,9__%.
zamjenik kandidata SLAĐAN MARAČIĆ

6. kandidat TADIJA ŠIŠIĆ - HDZ ___1222__glasova __46,2_%.
zamjenik kandidata TONI MARČIĆ

III. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli uvjeti za ponavljanje izbora (drugi krug izbora) za izbor načelnika Općine Gračac jer niti nijedan kandidat na izborima za izbor načelnika održanim 17. svibnja 2009. nije dobio većinu glasova svih birača koji su glasovali.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE GRAČAC

Nevenka Šimunović, dipl. iur.Jasenice

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE JASENICE

U Jasenicama, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jasenice donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENICE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Jasenice ima ukupno 1540 birača i da je glasovalo 977 birača, odnosno 63,44 %, od čega je bilo 953 ili 97,54 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 24 ili 2,46 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 501 glasova 52,57 %.

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 237 glasova 24,87 %.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 105 glasova 11,02 %.

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA NEVENA ZUBAKA 110 glasova 11,54 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 501 glasova 52,57 %.

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA ASTRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 237 glasova 24,87 %.

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA NEVENA ZUBAKA 110 glasova 11,54 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u županijskoj skupštini:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Martin Baričević
2. Ante Baričević
3. Josip Nekić
4. Šime Maruna

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Željko Šimičević
2. Joso Šarlija

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA NEVENA ZUBAKA

dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:

1. Neven Zubak

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE JASENICE

LORINDA TOLIĆ

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE JASENICE

U Jasenicama, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Jasenice donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA OPĆINE JASENICE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Jasenice ima ukupno 1540 birača i da je glasovalo 978 birača, odnosno 63,51 %, od čega je bilo 960 ili 98,16 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 18 ili 1,84 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat - MARTIN BARIČEVIĆ 593 glasova 61,77 %.
zamjenik kandidata DANE RONČEVIĆ

2. kandidat - ŽELJKO ŠIMIČEVIĆ 246 glasova 25,63%.
zamjenik kandidata MILE VULIĆ

3. kandidat - NEVEN ZUBAK 121 glasova 12,60 %.
zamjenik kandidata IVAN BASA

 

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Jasenice izabran je

MARTIN BARIČEVIĆ ,

a za zamjenika načelnika izabran je:

DANE RONČEVIĆ.

PREDSJEDNIK
OPĆIJNSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE JASENICE

LORINDA TOLIĆKali

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KALI

Klasa:013-05/09-01/06.
Urbroj:2198/14-09-1.
U Kalima, 18. svibnja 2009.g.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Kali, utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. g. za

I Z B O R
ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI

I. Općinsko izborno povjerenstvo općine Kali utvrđuje da Općina Kali ima ukupno 1770 birača i da je glasovalo 1059 birača, odnosno 59,830 %, od čega je bilo 1041 ili 98,300 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 17 ili 1,605 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ i HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
KOALICIJA
Nositelj liste: Tino Vidov
339 glasova, odnosno 32,56 %.

2. Naziv liste: HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS KOALICIJA
Nositelj liste: Dr. Zvonko Mišlov
230 glasova, odnosno 22,09%.

3. Naziv liste: HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA -HSLS
Nositelj liste: Tonći Lukin 79 glasova , odnosno 7,59 %.

4. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: Božidar Longin 85 glasova, odnosno 8,17 %.

5. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: Davor Rakvin 73 glasova, odnosno 7,01 %.

6. Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP
Nositelj liste: Duško Vidov
235 glasova, odnosno 22,57 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Kali su:

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ i HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
KOALICIJA
Nositelj liste: Tino Vidov
339 glasova, odnosno 32,56 %.

2. Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP
Nositelj liste: Duško Vidov
235 glasova, odnosno 22,57 %.

3. Naziv liste: HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS KOALICIJA
Nositelj liste: Dr. Zvonko Mišlov
230 glasova, odnosno 22,09%.

4. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: Božidar Longin 85 glasova, odnosno 8,17 %.

5. Naziv liste: HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA -HSLS
Nositelj liste: Tonći Lukin 79 glasova , odnosno 7,59 %.

6. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: Davor Rakvin 73 glasova, odnosno 7,01 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Kali:

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ i HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP KOALICIJA

dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Tino Vidov, Hrvat, Šetalište 29, br. osobne iskaznice 100852554 PU Zadarska,

2. Stanko Jurin, Hrvat, Put Nerezine 24, Kali bb, br. osobne iskaznice 15797454 PU  Zadarska,

3. Ratko Blaslov, Hrvat, Stara ulica 7, Kali, br. osobne iskaznice 102479981 PU Zadarska,

4. Krunoslava Mišković, Hrvatica, Dužmorje Zaglavić 52, Kali, br. osobne iskaznice 101853380 PU Zadarska.

2. Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP

dobila je 3 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Duško Vidov, Hrvat, Kali 24, Kali, br. osobne iskaznice: 14609891 PU Zadarska

2. Tina Perin, Hrvatica, Otočka cesta 56, Kali, broj osobne iskaznice 103723514 PU Zadarska,

3. Tino Kurtin, Hrvat, Šetalište Brgačelj 25, Kali, br.osobne iskaznice: 100439377 PU Zadarska

3. Naziv liste: HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS KOALICIJA

dobila je 3 mjesto pa su s te liste izabrani:

1.Dr. Zvonko Mišlov, Hrvat, Otočka cesta 4, br. osobne iskaznice 15143311 PU zadarska,

2.Neven Mišlov, Hrvat, Uica Milene Rakvin-Mišlov, Kali, br. osobne iskaznice:1033783005 PU Zadarska,

3. Anđelka Mišlov, Hrvatica, Kali 36, Kali, br. osobne iskaznice 101604176 PU Zadarska

4. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Dobila je 1 mjesto, pa je s te liste izabran:

1. Božidar Longin, Hrvat, Don Ivana Barulića 1, Kali,, br. osobne iskaznice 101828784 PU Zadarska

5. Naziv liste: HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA -HSLS

Dobila je 1 mjesto, pa je s te liste izabran:

1. Tonći Lukin Hrvat, Trg Marnjive bb, Kali, br. osobne iskaznice 100167666 PU Zadarska

6. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Dobila je 1 mjesto, pa je s te liste izabran:

1. Davor Rakvin, Hrvat Put Batalaže 2a,Kali br. osobne iskaznice 101295337 PU Zadarska

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KALI

Nedjeljko Kolega, dipl. iur

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KALI

Klasa:013-05/09-01/04.
Urbroj:2198/14-09-1.
U Kalima, 18. svibnja 2009.g.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Kali, donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE KALI

I.Općinsko izborno povjerenstvo općine Kali utvrđuje da Općina Kali ima ukupno 1770 birača i da je glasovalo 1059 birača, odnosno 59,830 %, od čega je bilo 1040 ili 98,205 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 18 ili 1,699%.

II.Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1.Kandidat: BORIVOJ KOLEGA
Zamjenik: LIVIO PERIN
-HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS

106 glasova, odnosno 10,009 %.

2.Kandidat: HELENA KOLEGA
Zamjenik: MAJA KOLEGA
-NEZAVISNI KANDIDAT
67 glasova, odnosno 6,326 %.

3.Kandidat: PERO KOLEGA
Zamjenik: MILAN PAŽEK
- HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS KOALICIJA
212 glasova, odnosno 20,018 %.

4.Kandidat: TINO VIDOV
Zamjenik: MIRKO LONGIN
-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
336 glasova, odnosno 31,728 %.

5.Kandidat: ZDENKO VIDOV
Zamjenik: LENKO KOLEGA
-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
319 glasova, odnosno 30,122 %.

III. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli uvjeti za ponavljanje izbora (drugi krug izbora) za izbor općinskog načelnika jer niti nijedan kandidat na izborima za izbor načelnika održanim 17. svibnja 2009. nije više od 50 % glasova svih birača koji su glasovali (prvi krug izbora)..

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KALI

Nedjeljko Kolega, dipl. iurKolan

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KOLAN

Broj: 5/09
Kolan, 18. svibnja 2009

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan donijelo je

O D L U K U

O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOLAN

I.Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan utvrđuje da Općina Kolan ima ukupno 716 birača i da je glasovalo 574 birača, odnosno 80,16 %, od čega je bilo 567 ili 98,78 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 7 ili 1,22%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 97 glasova 17,11 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 13 glasova 55,20 %.

3. HRVATSKA STRANKA UMIROVLEJNIKA-HSU 157 glasova 27,69 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Kolan su:

1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 97 glasova 17,11 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 13 glasova 55,20 %.

3. HRVATSKA STRANKA UMIROVLEJNIKA-HSU 157 glasova 27,69 %.

IV.Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Kolan:

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1.IVO BUTKOVIĆ, Hrvat, Kralja P. Krešimira IV br. 8, Mandre, 15167316, Pag.

2.HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. JOSIP ZUBOVIĆ, Hrvat, Rudina 11, Kolan, 103654016, Pag,
2. ANTE OŠTARIĆ, Hrvat, I vertikala 35, Mandre, 15503752, Pag,
3. LUCIJA FUMIĆ, Hrvatica, Široka ulica 19, Mandre, 102653632, Pag,
4. ANTE GLIGORA, Hrvat, Vanđelje 5, Kolan, 103006999, Pag,
5. SRĐAN ŠUPRAHA, Hrvat, Ribarska br. 21, Mandre, 101257199, Pag,

3.HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

dobila je 3 mjesta pa su s te liste izabrani:

1.PREDRAG PLAZIBAT, Hrvat, Široka ulica br. 21, Mandre, 101824378, Pag,
2. MARIJA OŠTARIĆ, Hrvatica, Maunska 15, Mandre, 101751666, Pag,
3. MARINA ZUBOVIĆ, Hrvatica, Lungo Mare br. 9, Mandre, 100750451, Pag,

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KOLAN

Vjenceslav Oštarić

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KOLAN

Broj: 3/09
Kolan, 18. svibnja 2009

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan donijelo je

O D L U K U

O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOLAN

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan utvrđuje da Općina Kolan ima ukupno 716 birača i da je glasovalo 574 birača, odnosno 80,16 %, od čega je bilo 571 ili 99,48 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 3 ili 0,52 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. MILJENKO BADURINA - HDZ 79 glasova 13,83 %.
zamjenik kandidata: ŽELJKO GLIGORA

2. PREDRAG PLAZIBAT -NEZAVISNI KANDIDAT 167 glasova 29,25%.
zamjenik kandidata: LJUBOMIR PALADINA

3. JOSIP ZUBOVIĆ - HSS 325 glasova 56,92 %.
zamjenik kandidata: DUBRAVKO PERNJAK

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za Općinskog načelnika Općine Kolan izabran je

JOSIP ZUBOVIĆ ,

a za zamjenika izabran je:

1. DUBRAVKO PERNJAK.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KOLAN

Vjenceslav OštarićKukljica

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KUKLJICA

Kukljica, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kukljica donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA

I.Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kukljica utvrđuje da Općina Kukljica ima ukupno 965 birača i da je glasovalo 542 birača, odnosno 56,16 %, od čega je bilo 514 ili 51,4 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 28 ili 2,8 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Gorana Poropat, dr. med. - nositeljica liste 327 glasova 63,62 %.

2. naziv liste HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
Vanja Maričić - nositelj liste 91 glasova 17,70 %.

3. naziv liste HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
Ante Martinović - nositelj liste 57 glasova 11,09 %.

4. naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Darko Košćica - nositelj liste 39 glasova 7,59 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Gorana Poropat, dr. med. - nositeljica liste 327 glasova 63,62 %.

2. naziv liste HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
Vanja Maričić - nositelj liste 91 glasova 17,70 %.

3. naziv liste HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
Ante Martinović - nositelj liste 57 glasova 11,09 %.

4. naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Darko Košćica - nositelj liste 39 glasova 7,59 %.

IV.Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Gorana Poropat, dr. med. - nositeljica liste

dobila je 9 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Gorana Poropat, dr. med
2. Marin Boško
3. Dario Karlić
4. Davor Meštrić
5. Tihomir Matašin
6. Franko Kurić
7. Šime Lisica
8. Sandra Marušić
9. Igor Grzunov

2. naziv liste HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
Vanja Maričić - nositelj liste

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Vanja Maričić
2. Venko Mavra

3. naziv liste HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
Ante Martinović - nositelj liste

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Ante Martinović

4. naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Darko Košćica - nositelj liste

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Darko Košćica

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KUKLJICA

Ružica Vidov, v.r.

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KUKLJICA

Kukljica, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kukljica donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA OPĆINE KUKLJICA

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kukljica utvrđuje da Općina Kukljica ima ukupno 965 birača i da je glasovalo 542 birača, odnosno 56,16 %, od čega je bilo 513 ili 51,3 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 29 ili 2,9 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat VANJA MARIČIĆ - predlagatelj HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 127 glasova 24,75 %.
zamjenik kandidata SONJA MAVRA

2. kandidat GORANA POROPAT, dr. med. - predlagatelj HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 386 glasova 75,24 %.
zamjenik kandidata MARIN BOŠKO

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Kukljica izabrana je

GORANA POROPAT, dr. med. ,

a za zamjenika načelnika Općine Kukljica izabran je:

1. MARIN BOŠKO.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KUKLJICA

Ružica Vidov, v.r.Lišane Ostrovičke

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Klasa: 022-01/09-02-01
Urbroj: 2198/29-09-8

18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lišane Ostrovičke donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Lišane Ostrovičke ima ukupno 992 birača i da je glasovalo 340 birača, odnosno 34,27 %, od čega je bilo 314 ili 92,35 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 26 ili 7,64 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. naziv liste
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
BRANIMIR NIMAC - nositelj liste
169 glasova 53,82 %.

2. naziv liste
HRVATSKA STRANKA PRAVA -HSP
MARIO MAMIĆ - nositelj liste
95 glasova 30,25 %.

3. naziv liste
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA -SDSS
ŽELJKO MEDIĆ - nositelj liste
50 glasova 15,92 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. naziv liste
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
BRANIMIR NIMAC - nositelj liste

169 glasova 53,82 %.

2. naziv liste
HRVATSKA STRANKA PRAVA -HSP
MARIO MAMIĆ - nositelj liste
95 glasova 30,25 %.

3. naziv liste
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA -SDSS
ŽELJKO MEDIĆ - nositelj liste
50 glasova 15,92 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. naziv liste
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
BRANIMIR NIMAC - nositelj liste

dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Branimir Nimac
2. Ivica Musić
3. Zdravko Nimac
4. Vedrana Nimac
5. Dijana Mamić
6. Žarko Radaš

2. naziv liste
HRVATSKA STRANKA PRAVA -HSP
MARIO MAMIĆ - nositelj liste

dobila je 3 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Mario Mamić
2. Ante Šimunac
3. Miranda Pavić

3. naziv liste
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
ŽELJKO MEDIĆ - nositelj liste

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Željko Medić
2. Damir Punoš

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Ivana Čačić Brčić

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Klasa: 022-01/09-02-01
Urbroj: 2198/29-09-10

18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Lišane Ostrovičke donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Lišane Ostrovičke ima ukupno 992 birača i da je glasovalo 340 birača, odnosno 34,27 %, od čega je bilo 258 ili 75,88 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 81 ili 23,82 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidatkinja IVANA DEVIĆ - Hrvatska demokratska zajednica - HDZ, Hrvatska seljačka stranka - HSS, zamjenik kandidatkinje VLADO NIMAC 258 glasova 75,88 %.

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnicu općine Lišane Ostrovičke izabrana je

IVANA DEVIĆ,

a za zamjenika načelnice izabran je:

VLADO NIMAC

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Ivana Čačić BrčićNovigrad

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE NOVIGRAD

U Novigradu, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Novigrad donijelo je

ODLUKU
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVIGRAD

I.Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Novigrad ima ukupno 2435 birača i da je glasovalo 1291 birača, odnosno 53,01 %, od čega je bilo 1256 ili 97,288 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 35 ili 2,712 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - 793 glasova - 63,14 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS - 112 glasova - 8,92 %.
3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS - 189 glasova - 15,05 %
4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA - 162 glasova - 12,90 %.
Nositelj liste Željko Buterin

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - 793 glasova - 63,14 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS - 112 glasova - 8,92 %.

3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS- 189 glasova - 15,05 %

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA - 162 glasova - 12,90 %.
Nositelj liste Željko Buterin

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 9 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Joso Klapan
2. Reno Sinovčić
3. Ivica Baždarić
4. Branko Narančić
5. Zoran Klapan
6. Damir Pedić
7. Branimir Baždarić
8. Stjepan Čulina
9. Ante Baraba

2.HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Ivan Bakić

3.HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS

dobila je 2. mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Ivan Zubčić
2. Slaven Oštrić

4.NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste Željko Buterin

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Željko Buterin

PREDSJEDNIK
OPĆISNKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE NOVIGRAD

Nada Olić

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE NOVIGRAD

U Novigradu, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Novigrad donijelo je

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NOVIGRAD

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Novigrad ima ukupno 2435 birača i da je glasovalo 1291 birača, odnosno 53,01 %, od čega je bilo 1231 ili 95,352 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 60 ili 4.648 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat ANTE ČULINA- predlagatelj - NEZAVISNI KANDIDAT- 412 glasova - 33,4688 %.
Zamjenik kandidata - SANJA KLAPAN

2. Kandidat JOSO KLAPAN - predlagatelj HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - 819 glasova - 66,5312 %.
Zamjenik kandidata - MARTIN GOSPIĆ

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Novigrad izabran je

JOSO KLAPAN

a za zamjenika načelnika izabran je :
MARTIN GOSPIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE NOVIGRAD

Nada OlićPakoštane

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAKOŠTANE

U Pakoštanima, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pakoštane donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAKOŠTANE

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pakoštane utvrđuje da Općina Pakoštane ima ukupno 3980 birača i da je glasovalo 2267 birača, odnosno 56,96%, od čega je bilo 2201 važećih glasova ili 55,30% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 66 ili 1,66%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) Nositelj liste: ANTE VULIN 699 glasova 31,76%

2. Naziv liste HRVATSKA NARODNA STRANKA -
LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)
Nositelj liste: ŽELJKO KURTOV 515 glasova 23,40%

3. Naziv liste HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)
Nositelj liste: DRAGAN VUKOJA 149 glasova 6,77%

4. Naziv liste HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)
Nositelj liste: ZVONIMIR KAZIJA 100 glasova 4,54%

5. Naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)
Nositelj liste: IVE KNEŽEVIĆ 210 glasova 9,54%

6. Naziv liste HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: BRANISLAV MARKETIN 120 glasova 5,45%

7.Naziv liste NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: KRUNOSLAV STOJANOV 74 glasova 3,36%

8.Naziv liste NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: VALENTINO VUJASIN 169 glasova 7,68 %

9.Naziv liste SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
Nositelj liste: MATE KURTOV 165 glasova 7,50%

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Pakoštane su:

1. Naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: ANTE VULIN 699 glasova 31,76%

2. Naziv liste HRVATSKA NARODNA STRANKA -
LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)
Nositelj liste: ŽELJKO KURTOV 515 glasova 23,40%

5. Naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)
Nositelj liste: IVE KNEŽEVIĆ 210 glasova 9,54%

8. Naziv liste NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: VALENTINO VUJASIN 169 glasova 7,68 %

9. Naziv liste SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
Nositelj liste: MATE KURTOV 165 glasova 7,50%

3. Naziv liste HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)
Nositelj liste: DRAGAN VUKOJA 149 glasova 6,77%

6. Naziv liste HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: BRANISLAV MARKETIN 120 glasova 5,45%

10. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Pakoštane:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. ANTE VULIN, Hrvat, PAKOŠTANE, Frankopanska 21
2. MLADENKO ČIRJAK, Hrvat, VRANA, Selo 95
3. MARIO MARKETIN, Hrvat, DRAGE, Blaža Jurišića 28
4. IVICA JURIČIN, Hrvat, PAKOŠTANE, Ivana Meštrovića 1
5. MIROSLAV TOKIĆ, Hrvat, VRANA, Marina 72
6. VITOMIR ŠARIĆ, Hrvat, DRAGE, Hrvatske mornarice 9

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)
dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. ŽELJKO KURTOV, Hrvat, PAKOŠTANE, Antuna Mihanovića 2
2. ZORAN BAREŠIĆ, Hrvat, DRAGE, Hrvatske mornarice 24
3. RUŽICA JAKŠIĆ, Hrvatica, VRGADA, Vrgada 104
4. ZDENISLAV KRUNEŠ, Hrvat, VRANA, Vrana 29

5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. IVE KNEŽEVIĆ, Hrvat, VRANA, Selo 68

8. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. VALENTINO VUJASIN, Hrvat, PAKOŠTANE, Kralja Dmitra Zvonimira 3,

10. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. MATE KURTOV, Hrvat, PAKOŠTANE, Trg hrvatskih velikana 8

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. DRAGAN VUKOJA, Hrvat, PAKOŠTANE, Matije Gupca 5

6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. BRANISLAV MARKETIN, Hrvat, DRAGE, Žrtava Domovinskog rata 2

PREDSJEDNIK OPĆINSKO IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PAKOŠTANE

Anita Bačkov

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAKOŠTANE

U Pakoštanima, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pakoštane donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA ZA IZBOR NAČELNIKA
OPĆINE PAKOŠTANE

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pakoštane utvrđuje da Općina Pakoštane ima ukupno 3980 birača i da je glasovalo 2267 birača, odnosno 56,96%, od čega je bilo 2193 ili 55,10 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 74 ili 1,86%.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: BRANKO BUNGUR - 160 glasova 7,30 %
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
Zamjenik kandidata: VATROSLAV STOJANOV

2. Kandidat : ZVONIMIR KAZIJA - 97 glasova 4,42 %
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)
Zamjenik kandidata: VLADIMIR ZRILIĆ

3. Kandidat: MILIVOJ KURTOV - 987 glasova 45,01%
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HDZ-HSS)
Zamjenik kandidata: ANTE BAKIJA

4. Kandidat: TOMISLAV KURTOV - 109 glasova 4,97 %
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Zamjenik kandidata: GORAN BAREŠIĆ

5. Kandidat: ŽELJKO KURTOV - 559 glasova 25,49%
HRVATSKA NARODNA STRANKA -
LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)
Zamjenik kandidata: MILAN STOJANOV

6. Kandidat: SLAVO STOJANOV -281 glasova 12,81 %
NEZAVISNI KANDIDAT
Zamjenik kandidata: VALENTINO VUJASIN

III. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli uvjeti za ponavljanje izbora (drugi krug izbora) za izbor Općinskog načelnika Općine Pakoštane, jer niti jedan kandidat na izborima za izbor Općinskog načelnika Općine Pakoštane održanim 17. svibnja 2009. nije dobio većinu glasova svih birača koji su glasovali.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PAKOŠTANE

Anita BačkovPašman

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAŠMAN

U Pašmanu, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pašman utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. za

I Z B O R ČLANOVA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Pašman ima ukupno 2,191 birača i da je glasovalo 1.236 birača, odnosno 56,41 %, od čega je bilo 1.174 ili 94,98 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 62 ili 5,02 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 528 glasova 42,72%
nositelj liste DRAGAN MAĐERIĆ

2. lista HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
nositelj liste SRETEN BAČINIĆ 136 glasova 11,00%
3. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ŽELJKO DEŠPOJA 172 glasova 13,91%

4. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ANTE KRALJEV, dipl.ing.str. 338 glasova 27,35%

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Pašman su:

1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 528 glasova 42,72%
nositelj liste DRAGAN MAĐERIĆ

2. lista HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
nositelj liste SRETEN BAČINIĆ 136 glasova 11,00%
3. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ŽELJKO DEŠPOJA 172 glasova 13,91%

4. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ANTE KRALJEV, dipl.ing.str. 338 glasova 27,35%

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u županijskoj skupštini:

1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
nositelj liste DRAGAN MAĐERIĆ

dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. DRAGAN MAĐERIĆ
2. IVICA MEDIĆ
3. ROMEO PEDIŠIĆ
4. ROMANO JUREŠKO
5. MILIVOJ IVUŠA
6. IVE BAŠIĆ

2. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ANTE KRALJEV, dipl.ing.str.

dobila je 3 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. ANTE KRALJEV, dipl. ing. str.
2. VINKA GREGOV, prof.
3. JOSIP BUBIČIĆ, dr. med.

3. lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
nositelj liste ŽELJKO DEŠPOJA

dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:

1. ŽELJKO DEŠPOJA

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
nositelj liste SRETEN BAČINIĆ

dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:

1. SRETEN BAČINIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PAŠMAN

Zorana Mađerić

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAŠMAN

Klasa:
Urbroj:

U Pašmanu, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pašman donijelo je

O D L U K U

O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE PAŠMAN

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Pašman ima ukupno 2.191 birača i da je glasovalo 1.237 birača, odnosno 56,46 %, od čega je bilo 1.193 ili 96,44 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 44 ili 3,56 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat ŽELJKO DEŠPOJA 194 glasova 15,68 %.
zamjenik kandidata VINKO TOMAŠEVIĆ
NEZAVISNI KANDIDAT

2. kandidat ANTE KRALJEV, dipl.ing.str. 389 glasova 31,45 %.
zamjenica kandidata VINKA GREGOV, prof.
NEZAVISNI KANDIDAT

3. kandidat NEDJELKO MEDIĆ 610 glasova 49,31 %
zamjenik kandidata NIKOLINO BAŠIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU

III. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli uvjeti za ponavljanje izbora (drugi krug izbora) za izbor općinskog načelnika Općine Pašman, jer niti jedan kandidat na izborima za izbor općinskog načelnika održanim 17. svibnja 2009. nije dobio većinu glasova svih birača koji su glasovali.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PAŠMAN

Zorana Mađerić v.r.Polača

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE POLAČA

U Polači, 18.svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Polača donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POLAČA

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Polača ima ukupno 1859 birača i da je glasovalo 909 birača, odnosno 48,90 %, od čega je bilo 883 ili 97,14 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 25 ili 2,75 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 476 glasova 53,91 %.

2. naziv liste: HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS 189 glasova 21,40 %.

3. naziv liste: HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 102 glasova 11,55 %.

4. naziv liste: SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS 116 glasova 13,14 %.

* Naziv liste koje su predložili političke stranke navodi se punim imenom stranke odnosno koalicije stranaka. Ako je listu predložila skupina birača kao njezin naziv navodi se „nezavisna županijska lista" te ime i prezime nositelja liste.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
476 glasova 53,91 %.

2. naziv liste HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS 189 glasova 21,40 %.

3. naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
102 glasova 11,55 %.

4. naziv liste SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
116 glasova 13,14%.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. VIKTOR PRTENJAČA
2. IVICA VRANKULJ
3. ŽIVKO KARDUM
4. ZDRAVKO BOBANOVIĆ
5. IVICA PRTENJAČA

2. naziv liste HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. ANTE BOBANOVIĆ ing.
2. VELIBOR GALAC

3. naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:

1. IVICA PRTENJAČA

4. naziv liste SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:

1. SLOBODAN UZELAC prof.dr.sci

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE POLAČA

Sandra Radanović, dipl. iur.

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE POLAČA

U Polači, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Polača donijelo je

ODLUKU
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA OPĆINE POLAČA

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Polača ima ukupno 1859 birača i da je glasovalo 909 birača, odnosno 48,90 %, od čega je bilo 888 ili 97,69 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 21 ili 2,31 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat DIVNA PERAIĆ, dipl. iur.
zamjenik kandidata IVICA RAŽNJEVIĆ
NEZAVISNI KANDIDAT
405 glasova 45,61 %.

2. kandidat VIKTOR PRTENJAČA
zamjenik kandidata MARKO BOBANOVIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
483 glasova 54,39 %.

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Polača izabran je

VIKTOR PRTENJAČA

a za zamjenika načelnika izabran je:

MARKO BOBANOVIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE POLAČA

Sandra Radanović, dipl. iur.Poličnik

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE POLIČNIK

Poličnik, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Poličnik donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POLIČNIK

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Poličnik ima ukupno 4478 birača i da je glasovalo 1930 birača, odnosno 43,09 %, od čega je bilo 1877 ili 97,25 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 53 ili 2,75 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 1635 glasova ili 87,11 %.

2. Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS 95 glasova ili 5,06 %.

3. Hrvatska stranka prava - HSP 147 glasova ili 7,83 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 1635 glasova ili 87, 11 %.

2. Hrvatska stranka prava - HSP 147 glasova ili 7,83 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 12 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. DAVOR LONČAR
2. JOSIP SURAĆ
3. PETAR BOGOVIĆ
4. MILORAD DEMO
5. GORAN ŠESTAN
6. IVICA BALJAK
7. VESELKO KEVRIĆ
8. IVICA PASTUOVIĆ
9. MARIO BEVANDA
10. ROMANO JURICA
11. MARJAN BARIĆ
12. ŠIME ŽILIĆ

2. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. KREŠIMIR KEVRIĆ

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE POLIČNIK

Kerol Sablić - Radman

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE POLIČNIK

Poličnik, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Poličnik donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POLIČNIK

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općine Poličnik ima ukupno 4478 birača i da je glasovalo 1930 birača, odnosno 43,09 %, od čega je bilo 1837 ili 95,18 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 93 ili 4,82 %.

II. Kandidat je dobio sljedeći broj glasova:

1. kandidat DAVOR LONČAR 1837 glasova ili 95,18 %.
zamjenik kandidata STJEPAN MARINOVIĆ

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za općinskog načelnika Općine Poličnik izabran je

DAVOR LONČAR ,

a za zamjenika općinskog načelnika izabran je

STJEPAN MARINOVIĆ.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE POLIČNIK

Kerol Sablić - RadmanPosedarje

Općinsko vijeće i Načelnik

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE POSEDARJE

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" br. 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07) i članka 60. stavka 4. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine" br. 109/07 i 125/08) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Posedarje, dana 18. svibnja 2009. god., donosi

R J E Š E N J E

P o n a v lj a s e glasovanje na biračkom mjestu broj: 1. u Posedarju, u zgradi Osnovne škole „Braće Ribar", Posedarje, na kojem glasuju birači s prebivalištem u Posedarju i to izbori za:

- općinskog načelnika Općine Posedarje,
- članove općinskog vijeća Općine Posedarje,

te će se ponovljeni izbori održati dana: 31. svibnja 2009. godine.

PREDSJEDNIK:

Mato JelićPovljana

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE POVLJANA

KLASA: 013-03/09-03/13
UBROJ: 599-09-13
Povljana, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Povljana donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POVLJANA

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Povljana utvrđuje da Općina Povljana ima ukupno 735 birača i da je glasovalo 543 birača, odnosno 73,9%, od čega je bilo 534 ili 98,3% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 9 ili 1,7%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 91 glasova 17,04 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 210 glasova 39,33%.

3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS 127 glasova 23,78%.

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 106 glasova 19,85%.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Povljana su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 91 glasova 17,04 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 210 glasova 39,33%.

3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS 127 glasova 23,78%.

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 106 glasova 19,85%.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Povljana:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 1 mjesto pa su s te liste izabrani:

1. ŠIME JURIŠIĆ, Hrvat, M.Krleže 11, Povljana. 102359144 PP Pag.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. BRANKO VIČEVIĆ, Hrvat, A. Mihanovića br. 11, Povljana. 15059698 PP Pag.
2. BRANKO ŠKODA, Hrvat, B. Kašića br. 3, Povljana. 100760948 PP Pag.
3. NIKOLA VIČEVIĆ, Hrvat, A. Starčevića br. 19, Povljana. 100778578 PP Pag.
4. MILJENKO RUMORA, Hrvat, Primorska br. 2, Povljana. 101534102 PP Pag.

3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. DUBRAVKO POGORILIĆ, Hrvat, Put sv. Nikole br. 21, Povljana. 15503739 PP Pag.
2. PREDRAG RUKAVINA, Hrvat, Put Vrulje br. 14, Povljana. 14101976 PP Pag.

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. PETAR TIČIĆ, Hrvat, Put sv. Nikole br. 24, Povljana. 101846683 PP Pag.
2. MILJENKO POGORILIĆ, Hrvat, S. Radića br. 33, Povljana. 102106818 PP Pag.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE POVLJANA

Eugen Škunca

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE POVLJANA

KLASA: 013-03/09-03/11
UBROJ: 599-09-11

Povljana, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Povljana donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE POVLJANA

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Povljana utvrđuje da Općina Povljana ima ukupno 735 birača i da je glasovalo 543 birača, odnosno 73,9%, od čega je bilo 535 ili 98,5% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 8 ili 1,5%.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. IVICA POGORILIĆ - HDZ-HSS-HSLS 385 glasova 72%.
zamjenik kandidata: PREDRAG RUKAVINA

2. PETAR TIČIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT 150 glasova 28%.
zamjenik kandidata: MILJENKO POGORILIĆ

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za Općinskog načelnika Općine Povljana izabran je

IVICA POGORILIĆ,

a za zamjenika izabran je:

1. PREDRAG RUKAVINA

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE POVLJANA

Eugen ŠkuncaPreko

Općinsko viješće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PREKO

Preko, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Preko donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PREKO

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Preko utvrđuje da Općina Preko ima ukupno 4148 birača i da je glasovalo 2274 birača, odnosno 54,82 %, od čega je bilo 2220 ili 97,62 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 54 ili 2,37 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ 1285 glasova 57,88 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA- HSLS 183 glasova 8,24 %

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
NEDJELJKO MILIN 259 glasova 11,67 %.

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
JOSIP SORIĆ 69 glasova 3,11 %.

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS 424 glasova 19,10 %

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ 1285 glasova 57,88 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA- HSLS 183 glasova 8,24 %

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
NEDJELJKO MILIN 259 glasova 11,67 %.

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
JOSIP SORIĆ 69 glasova 3,11 %.

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS 424 glasova 19,10 %

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ

dobila je 9 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Ante Jerolimov
2. Damir Grbas
3. Goran Pavin
4. Arlena Sabljar
5. Ante Brižić
6. Mirko Stipanov
7. Marinko Luštica
8. Darijo Korenov
9. Endi Ćuća

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA- HSLS

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Goran Šarin

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA NEDJELJKO MILIN

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Nedjeljko Milin
2. Nikša Ivanac

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS

dobila je 3 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Marijo Košta
2. Hrvoje Blasić
3. Rumenko Višić

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PREKO

Tatjana Domijan- Mrva

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PREKO

Preko, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Preko donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PREKO

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Preko utvrđuje da Općina Preko ima ukupno 4148 birača i da je glasovalo 2274 birača, odnosno 54,82 %, od čega je bilo 2206 ili 97 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 68 ili 2,99 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat DOMAGOJ GREGOV- NEZAVISNI KANDIDAT 269 glasova 12,19 %. zamjenik kandidata ANTE SORIĆ

2. kandidat ANTE JEROLIMOV- HDZ- HSS- HSLS 1766 glasova 80,05%. zamjenik kandidata NEDJELJKO MILIN

3. kandidat JOSIP SORIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT 169 glasova 7,66 %. zamjenik kandidata MLADEN- BOŽO BAČIĆ

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za općinskog načelnika Općine Preko izabran je

ANTE JEROLIMOV,

a za zamjenika općinskog načelnika Općine Preko izabran je:

1. NEDJELJKO MILIN.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PREKO

Tatjana Domijan- MrvaPrivlaka

Općinsko vijeće

Nisu dostavljeni  podaci

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PRIVLAKA

Klasa: 013-02/09-01/01
Urbroj:2198/28-01/09-3
Privlaka, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Privlaka utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. za

O D L U K U

O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA OPĆINE PRIVLAKA

I Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Privlaka ima ukupno 2510 birača i da je glasovalo 1210 birača, odnosno 48,21 %, od čega je bilo 1152 ili 95,21 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 57 ili 4,71 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat IVICA BEGONJA, dipl.iur.-
zamjenik kandidata IVICA MUSTAĆ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
193 glasova 15,95 %.

2. kandidat VINKO SKOBLAR
zamjenik kandidata IVAN VUKIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP
HRVTSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
367 glasova 30,33 %.

3. kandidat IVE SURIĆ -
zamjenik kandidata KAŽO KOLANOVIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ

456 glasova 37,69 %.
4. kandidat IVICA ŠANGO
zamjenik kandidata MARIA MARIOLA GLAVAN
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

136 glasova 11,24 %.

III. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Privlaka utvrđuje da su se stekli uvjeti za ponavljanje izbora (drugi krug izbora) za izbor općinskog načelnika Općine Privlaka, jer niti nijedan kandidat na izborima za izbor općinskog načelnika Općine Privlaka održanim 17. svibnja 2009. nije dobio većinu glasova svih birača koji su glasovali.

Na temelju članaka 35. stavka 1. i 2. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Privlaka donijelo je

O D L U K U
O PONAVLJANJU IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE PRIVLAKA

I. Ponovljeni izbori (drugi krug izbora) za izbor općinskog načelnika Općine Privlaka održat će se u nedjelju 31. svibnja 2009.

II. U drugom krugu izbora sudjeluju dva kandidata s najviše glasova u prvom krugu izbora i to:

1. kandidat IVE SURIĆ
zamjenik kandidata KAŽO KOLANOVIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ

2. kandidat VINKO SKOBLAR
zamjenik kandidata IVAN VUKIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP
HRVTSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PRIVLAKA

Blanka Pervan

 Ražanac

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RAŽANAC

Broj; 013-03/07-01/012
Ražanac, 17. svibnja 2009 godine

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Ražanac, donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAŽANAC


I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Ražanac ima ukupno 3118 birača i da je na dan 17. svibnja 2009 godine glasovalo 1829 birača, odnosno 58,6 %, od čega je bilo 1769 ili 96,7n % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 60 ili 3,2 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ i
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 1148 glasova 64,90 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 328 glasova 21,59 %.

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP i
HRVATSKA NARODNA STRANKA
- LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 239 glasova 13,51 %.

III Sukladno članku 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ i
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 1148 glasova 64,9 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 328 glasova 21,6 %.

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP i
HRVATSKA NARODNA STRANKA
- LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 239 glasova 13,51 %.

IV Sukladno članku 26. Zakona, utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ i
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
dobila je 10 mjesta, pa su s te liste izabrani:

1. mr. sc. Josip Miletić,
2. Predrag Dušević,
3. Josip Dušević, dipl. iur.
4. Mate Mustać,
5. Bože Čolak, dipl. iur.
6. Dragutin Miočić,
7. dr. Nediljko Jović,
8. Pave Zubčić,
9. Branko Dundović,
10. Milan Borzin,

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
dobila je 3 mjesta, pa su s te liste izabrani:

1. Emil Dokoza
2. Vladimir Kovačević,
3. Ivan Dušević,


3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP i
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI -
dobila je 2. mjesta, pa je su te liste izabrani:

1. Jure Kožul,
2. Josip Jović,

V Ova odluka objavit će se na oglasnoj ploči Općine Ražanac i sredstvima javnog informiranja.

Predsjednik

Zoran Tikulin, dipl. iur.

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBRNO POVJERENSTVO
OPĆINE RAŽANAC

Broj; 013-03/07-01/013
Ražanac, 17. svibnja 2009 godine

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Ražanac, donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA ZA IZBOR NAČELNIKA
OPĆINE RAŽANAC

I. Županijsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Ražanac ima ukupno 3118 birača i da je glasovalo 1828 birača, odnosno 58,62 %, od čega je bilo 1771 ili 96,88 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 57 ili 3,12 %.

II. Kandidati su dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat; NIKOLA MILETIĆ,
predlagatelj HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 653 glasova 36,87 %.
zamjenik kandidata IVICA KATIĆ

2. kandidat; DRAGUTIN MIOČIĆ,
predlagatelj HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
1118 glasova 63,12 %.
zamjenik kandidata, NEDILJKO JOVIĆ, dr. med.

III. Sukladno članku 37. stavka 1. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, za načelnika Općine Ražanac izabran je

DRAGUTIN MIOČIĆ,

a za zamjenika izabran je:

NEDILJKO JOVIĆ, dr. med.

Predsjednik

Zoran Tikulin, dipl. iur.


 

Sali

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SALI

Klasa: 013-01/09-01/15
Urbroj: 2198/15-01-09

17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sali donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SALI

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Sali ima ukupno 2244 birača i da je glasovalo 1299 birača, odnosno 57,9 %, od čega je bilo 1260 ili 96 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 39 ili 4 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Naziv liste: Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Nositelj liste: Marino Buturić 529 glasova 42 %.

2. Naziv liste: Hrvatska seljačka stranka - HSS
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Nositelj liste: Zoran Morović, ing.el. 536 glasova 43 %.

3. Naziv liste: Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS
Nositelj liste: Zoran Burin 41 glasova 3 %.

4. Naziv liste: Nezavisna općinska lista
Nositelj liste: Ante Vidučić, dr. med. 154 glasova 12 %.
III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. Naziv liste: Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Nositelj liste: Marino Buturić 529 glasova 42 %.

2. Naziv liste: Hrvatska seljačka stranka - HSS
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Nositelj liste: Zoran Morović, ing.el. 536 glasova 43 %.

 

3. Naziv liste: Nezavisna općinska lista
Nositelj liste: Ante Vidučić, dr. med. 154 glasova 12 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. Naziv liste: Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Nositelj liste: Marino Buturić

dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Marino Buturić
2. Vladimir Šarunić
3. Marijan Crvarić
4. Boris Bukulin
5. Krešimir Dominis
6. Zvonimir Kaleb

2. Naziv liste: Hrvatska seljačka stranka - HSS
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
Nositelj liste: Zoran Morović, ing.el.

dobila je 6 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Zoran Morović ing.el.
2. Ivan Orlić
3. Rajka Petešić
4. Marin Odvitović
5. Ante Vodopija mr.sc.
6. Miljenko Stipanov

3. Naziv liste: Nezavisna općinska lista
Nositelj liste: Ante Vidučić, dr. med.
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1. Ante Vidučić dr.med.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE SALI

Sanja Prosenica

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SALI

Klasa: 013-01/09-01/13
Urbroj: 2198/15-01-09

17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sali donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SALI

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Sali ima ukupno 2244 birača i da je glasovalo 1299 birača, odnosno 57,9 %, od čega je bilo 1247 ili 96 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 52 ili 4 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: Marino Buturić 570 glasova 45 %.
Zamjenik kandidata: Dragan Ramov

Predlagatelj: Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

2. Kandidat: Zoran Morović 677 glasova 55 %.
Zamjenik kandidata: Ivan Orlić

Predlagatelj: Hrvatska seljačka stranka - HSS
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za općinskog načelnika Općine Sali izabran je

Zoran Morović ,

a za zamjenika općinskog načelnika izabran je

Ivan Orlić .

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SALI

Sanja Prosenica 

Stankovci

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STANKOVCI

U Stankovcima, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Stankovci donijelo je

ODLUKU
O OBJAVI REZULATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STANKOVCI

I. Općinsko izborno povjerenstvo općine Stankovci utvrđuje da općina Stankovci ima ukupno 1936 birača i da je glasovalo 1059 birača, odnosno 54,70 %, od čega je bilo 1021 ili 96,41 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 38 ili 3,59 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. naziv liste: DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
55 glasova 5,39 %.

2. naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
593 glasova 58,08 %.

3. naziv liste: HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
44 glasova 4,31%.

4. naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA IVAN MORIĆ
221 glasova 21,65 %.

5. naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA RADOSLAV PERICA
42 glasova 4,11%.

6. naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
66 glasova 6,46%.
III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću općine Stankovci su:

1. naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

593 glasova 58,08 %.

2. naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA IVAN MORIĆ
221 glasova 21,65 %.

3. naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
66 glasova 6,46 %.

4. naziv liste: DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
55 glasova 5,39 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću općine Stankovci:

1. naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 7 (sedam) mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Željko Baradić
2. Damir Dubravica
3. Dražen Orlović
4. Marko Savić
5. Dalibor Morić
6. Mirko Perica
7. Nikola Perica

2. naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA IVAN MORIĆ

dobila je 2 (dva) mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Ivan Morić
2. Vice Orlović

3. naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

dobila je 0 (nula) mjesta

4. naziv liste: DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU

dobila je 0 (nula) mjesta.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE STANKOVCI

Zoran Vranković, dipl. iur.

Načelnik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STANKOVCI

U Stankovcima, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Stankovci donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
OPĆINSKOG NAČELNKA OPĆINE STANKOVCI

I. Općinsko izborno povjerenstvo općine Stankovci utvrđuje da općina Stankovci ima ukupno 1936 birača i da je glasovalo 1060 birača, odnosno 54,75 %, od čega je bilo 1031 ili 97,26 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 29 ili 2,74 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat ŽELJKO BARADIĆ
zamjenik kandidata DAVOR KLARIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
641 glasova 62,17 %.

2. kandidat IVAN MORIĆ
zamjenik kandidata VICE ORLOVIĆ
NEZAVISNI KANDIDAT
267 glasova 25,90 %.

3. kandidat MARIN MORIĆ
zamjenik kandidata MARINA SARAĐEN
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
77 glasova 7,47 %.

4. kandidat MLADENKO PEŠUT
zamjenik kandidata MARIJO BAČIĆ
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
46 glasova 4,46 %.

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za općinskog načelnika općine Stankovci izabran je

Željko Baradić,

a za zamjenika općinskog načelnika općine Stankovci izabran je:

Davor Klarić.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE STANKOVCI

Zoran Vranković, dipl. iur.Starigrad

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STARIGRAD

U Starigradu, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Starigrad utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. za

I Z B O R
ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STARIGRAD

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Starigrad ima ukupno 2009 birača i da je glasovalo 1183 birača, odnosno 58,89 %, od čega je bilo 1123 ili 94,93 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 60 ili 5,07 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. DEMOKRATSKI CENTAR -DC
99 glasova 8,82 %

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 510 glasova 45,41 %.

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
184 glasa 16,38 %.

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA ROLE DOKOZA 193 glasa 17,19 %.

5. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA TOMICE MILOVAC
71 glas 6,32 %

6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA - SDP
66 glasova 5,88 %

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. DEMOKRATSKI CENTAR - DC
99 glasova 8,82 %

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 510 glasova 45,41 %.

6. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
184 glasa 16,38 %.

7. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA ROLE DOKOZA 193 glasa 17,19 %.

8. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA TOMICE MILOVAC
71 glas 6,32 %

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 7 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Zoran Šikić,
2. Tone Dokoza,
3. Zoran Vukić,
4. Ante Jukić,
5.Tomislav Ramić,
6.Jure Tomić
7.Marijan Knežević

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Jole Petričević,
2. Dragan Jurlina.

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA ROLE DOKOZA

dobila je 2. mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Role Dokoza,
2.Stanko Sjauš

4. DEMOKRATSKI CENTAR -DC

dobila je jedno mjesto pa je s te liste izabran

1. Ante Marasović

5. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA TOMICE MILOVAC

dobila je jedno mjesto pa je s te liste izabran

1. Tomica Milovac

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE STARIGRAD

Sanja Miličević

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STARIGRAD

U Starigradu, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Starigrad utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. za

IZBOR NAČELNIKA OPĆINE STARIGRAD

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Starigrad ima ukupno 2009 birača i da je glasovalo 1183 birača, odnosno 58,89 %, od čega je bilo 1142 ili 96,53% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 41 ili 3,47 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat - ROLE DOKOZA 242 glasova 21,19 %.
zamjenik kandidata LJILJANA JOVIĆ

2. kandidat - MARIJAN MILOVAC 45 glasova 3,94 %.
zamjenik kandidata ELIZABETA GALIĆ

3. kandidat - KRSTE RAMIĆ 705 glasova 61,74 %.
zamjenik kandidata MARINA VUKIĆ

4. kandidat - MIRA SESTRIĆ 150 glasova 13,13%
zamjenik kandidata - TOMISLAV MARASOVIĆ

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Starigrad izabran je

KRSTE RAMIĆ,

a za zamjenika načelnika izabran je:

MARINA VUKIĆ .

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE STARIGRAD

Sanja MiličevićSukošan

Općinsko vijeće 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SUKOŠAN

18. svibnja 2009.godine

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo općine utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. za

I Z B O R
ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina ima ukupno 4.183 birača i da je glasovalo 2.191 birača, odnosno 52,38%, od čega je bilo 2.094 ili 50,06 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 95 ili 2,27 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ TOMISLAV DRAŽIĆ, nositelj liste 1.017 glasova 48,57%.

2. Lista HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI
- HNS  BORIS SMOLIĆ, nositelj liste , 95 glasova 4,54%.

3. Lista HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
MIRJANA VELESALAVIĆ-NADINIĆ, nositelj liste , 169 glasova 8,07%.

4. Lista HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA- HSLS IVICA SMOLIĆ, nositelj liste 88 glasova 4,20%.

5. Lista HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
KLAUDIO PAVIĆ, nositelj liste 177 glasova 8,45%.

6. Lista NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
BRUNO TORBARINA, nositelj liste 76 glasova 3,63%.

7. Lista SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
ŠIME PAVIĆ prof. , nositelj liste 472 glasova 22,54%.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 1017 glasova 48,57%.

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
- SDP 472 glasova 22,54%.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP 177 glasova 8,45%.

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS 169 glasova 8,07 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskoj skupštini:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

dobila je 9 mjesta pa su s te liste izabrani:

1.Tomislav Dražić,
2.Ante Ikić,
3.Tomislav Gašparović,
4.Ante Jerak,
5.Vinko Števanja,
6.Milan Gašparović,
7.Andrija Vanjak Ljubomirov,
8.Ante Bučić,
9. Neven Torbarina .

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1.Šime Pavić prof. ,
2.Nenad Marinović,
3.Milan Brkić,
4.Šime Dijan.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP

dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

1.Klaudio Pavić.

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabrana:

1. Mirjana Veleslavić-Nadinić.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SUKOŠAN

DUBRAVKA NOVAKOVIĆ v.r.

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SUKOŠAN

18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sukošan utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. za

IZBOR NAČELNIKA OPĆINE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina ima ukupno 4.183 birača i da je glasovalo 2.192 birača, odnosno 52,40 %, od čega je bilo 2.113 ili 50,51% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 78 ili 1,86 %.

II. Kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat ŠIME DIJAN,
predlagatelj Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP , 893 glasova 42,26 %, zamjenik kandidata BOŽIRAD DIJAN

2. kandidat ANTE MARTINAC
predlagatelj Hrvatska demokratska zajednica-HDZ 1.220 glasova 57,74 %, zamjenik kandidata DARKO SMOLIĆ-ROČAK

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika općine izabran je

ANTE MARTINAC ,

a za zamjenika načelnika izabran je:

DARKO SMOLIĆ-ROČAK.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SUKOŠA

DUBRAVKA NOVAKOVIĆ v.r.Sveti Filip i Jakov

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Klasa: 023-05/09-01/698
Urbroj: 2198/19-09-1

Sv. Filip i Jakov 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sv. Filip i Jakov donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Sv. Filip i Jakov ima ukupno 4144 birača i da je glasovalo 1942 birača, odnosno 46,86 %, od čega je bilo 1806 ili 92,99 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 133 ili 6,84 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
1058 glasova 58,58%.

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
276 glasova 15,28%.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
120 glasova 6,64%.

4. HRVATSKO SOCIJALNO LIBERALNA STANKA
- HSLS 96 glasova 5,32%.

5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
65 glasova 3,60%.

6. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA - NOSITELJ JOVITA PIROVIĆ
191 glasova 10,58 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 1058 glasova 58,58 %.

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
276 glasova 15,28 %.

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
NOSITELJ JOVITA PIROVIĆ
191glasova 10,58 %.

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
120 glasova 6,64 %

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

dobila je 11 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. MILIVOJ MILAT, HRVAT, RABATIN 36, 23207 SV. FILIP I JAKOV, 100939242 PP BIOGRAD NA MORU

2. MARIN COLIĆ, HRVAT, Sv. PETAR NA MORU 164, 23207 SV. FILIP i JAKOV, 101363838 PP BIOGRAD NA MORU

3. RATKO ČIRJAK, HRVAT, VITERINCI 27, GORNJE RAŠTANE, 23207 SV. FILIP I JAKOV, 103291252 PP BIOGRAD NA MORU

4. MARIN KATUŠA, HRVAT, DONJE RAŠTANE 29, 23207 SV. FILIP I JAKOV,102186837 PP BIOGRAD NA MORU

5. BRUNO MANDIĆ, HRVAT, TURANJ 139, 23207 SV. FILIP I JAKOV, 101382494 PP BIOGRAD NA MORU

6. IVAN BARIČIĆ, HRVAT, RABATIN 2, 23207 SV. FILIP I JAKOV, 102360955 PP BIOGRAD NA MORU

7. TOMISLAV DEMO, HRVAT, SIKOVO 1, 23207 SV FIILIP I JAKOV, 103288394 PP BIOGRAD NA MORU

8. LEONARDO MIKULIĆ, HRVAT, GORNJE RAŠTANE 11, 23207 SV. FILIP I JAKOV, 100595673 PP BIOGRAD NA MORU

9. RENATA BATUR, HRVATICA, RABATIN 30,23207 SV FILIP I JAKOV, 101196286 PP BIOGRAD NA MORU

10. DENIS GALEŠIĆ, HRVAT, DONJE RAŠTANE 6, 23207 SV. FILIP I JAKOV, 102487417 PP BIOGRAD NA MORU

11. MARIJAN COLIĆ, HRVAT, TIČEVO 4, 23207 SV. FILIP I JAKOV, 15232846 PP BIOGRAD NA MORU

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. MARKO EŠKINJA, HRVAT, PUT PRIMORJA 73, 23207 SV. FILIP I JAKOV, 101814874 PP BIOGRAD NM

2. DR. MILIVOJ VULETIĆ, HRVAT, PUT PRIMORJA 66, 23207 SV. FILIP I JAKOV, 101826096 PP BIOGRAD NM

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
NOSITELJ JOVITA PIROVIĆ

dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:

1. JOVITA PIROVIĆ, HRVATICA, TURANJ 606, 23207 SV. FILIP I JAKOV, 100877763 PP BIOGRAD NM

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:

1. SLAVKO PEDISIĆ, HRVAT, TURANJ 427, 23207 SV. FILIP I JAKOV,100310728 PP BIOGRAD NM

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Igor Vulić

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Klasa: 023-05/09-01/696
Urbroj: 2198/19-09-1

Sv. Filip i Jakov, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sv. Filip i Jakov donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Sv. Filip i Jakov ima ukupno 4144 birača i da je glasovalo 1942 birača, odnosno 46,86 %, od čega je bilo 1707 ili 87,89 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 231 ili 11,89 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. VINKO BUDANOVIĆ, HSS 142 glasova 7,3 %.
SLAVKO PEDISIĆ, zamjenik

2. ŽELJKO KADIJA, HNS I SDP 416 glasova 21,42 %.
ALEKSANDAR COLIĆ, zamjenik

3. IGOR PEDISIĆ, HDZ I HSP 1149 glasova 59,16 %.
VEDRAN ZRILIĆ, zamjenik

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Sv. Filip i Jakov izabran je

IGOR PEDISIĆ ,

a za zamjenika načelnika izabran je:

VEDRAN ZRILIĆ.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Igor VulićŠkabrnja

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ŠKABRNJA

U Škabrnji, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Škabrnja donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE ŠKABRNJA

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Škabrnja utvrđuje da Općina Škabrnja ima ukupno 1658 birača i da je glasovalo 1117 birača, odnosno 67,37 %, od čega je bilo 1096 ili 98,21 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 20 ili 1,79 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
629 glasova 57,39 %.

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
75 glasova 6,84 %.

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP i HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS 392 glasova 35,77 %.

* Naziv liste koje su predložili političke stranke navodi se punim imenom stranke odnosno koalicije stranaka. Ako je listu predložila skupina birača kao njezin naziv navodi se „nezavisna županijska lista" te ime i prezime nositelja liste.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Škabrnja su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 629 glasova 57,39 %.

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 75 glasova 6,84 %.

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS, HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP i HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS 392 glasova 35,77 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Škabrnja:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 7 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. MARKO IVKOVIĆ
2. NEVEN ROGIĆ
3. BLAŽ BILAVER
4. BOŽO ŠKARA
5. ENERKO IVKOVIĆ
6. JOSIP PAVIČIĆ
7. ŠIMUN JURIĆ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

dobila je 0 mjesta

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP i HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS

dobila je 4 mjesta pa je s te liste izabrani:

1. VLADIMIR BUTIĆ
2. BLAŽENKA TADIĆ
3. NINO BRKIĆ
4. ZLATKO BILAVER

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE ŠKABRNJA

Jasenka Glavan

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ŠKABRNJA

U Škabrnji, 17. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Škabrnja donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA OPĆINE ŠKABRNJA

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Škabrnja utvrđuje da Općina Škabrnja ima ukupno 1658 birača i da je glasovalo 1118 birača, odnosno 67,43 %, od čega je bilo 1101 ili 98,58 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 16 ili 1,42 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat NEDILJKO BUBNJAR - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) 506 glasova 45,95 %.
Zamjenik kandidata BRANIMIR RAŽOV

2. Kandidat LUKA ŠKARA - NEZAVISNI KANDIDAT 595 glasova 54,05 %. Zamjenik kandidata: DAMIR GURLICA

III Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika Općine Škabrnja izabran je

LUKA ŠKARA

a za zamjenika načelnika Općine Škabrnja izabran je

DAMIR GURLICA

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE ŠKABRNJA

Jasenka GlavanTkon

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TKON

18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Tkon donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TKON

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Tkon ima ukupno 685 birača i da je glasovalo 373 birača, odnosno 54,45%, od čega je bilo 351 ili 94,10% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 22 ili 5,89%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 227 glasova 64,67%.

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 124 glasova 35,33%

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 227 glasova 64,67%.

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 124 glasova 35,33%

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

dobila je 7 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Danijel Katičin, dipl.politolog
2. Anita Šandrić rođ. Rudić
3. Drago Jakovljev
4. Frane Gotovina
5. Marko Mušćet
6. Pavao Jakovljev
7. Jerolim Zalović

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Denis Mileta
2. Branko Smoljan
3. Anđelko Palaškov
4. Šime Mušćet

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TKON

Maja Foler

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TKON

18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Tkon donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA OPĆINE TKON

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Tkon ima ukupno 685 birača i da je glasovalo 373 birača, odnosno 54,45%, od čega je bilo 304 ili 81,50% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 69 ili 18,49%.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. kandidat DANIJEL KATIČIN, dipl.politolog - predlagatelj Pavao Jakovljev zamjenik kandidata VOJKO BOBIĆ Srećko Šandrić
Marija Sandrić 304 glasova 100%.

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika općine Tkon izabran je

DANIJEL KATIČIN, dipl.politolog ,

a za zamjenika načelnika izabran je

VOJKO BOBIĆ

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TKON

Maja Foler

  

Vir

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE VIR

Vir, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vir donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Vir ima ukupno 3746 birača i da je glasovalo 1719 birača, odnosno 45,89%, od čega je bilo 1639 ili 95,35% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 80 ili 4,65 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: Miroslav Glavan 446 glasova 27,21%.

2. Naziv liste : HRVATSKA STRANKA PRAVA- HSP
HRVATSKA NARODNA STRANKA -LIBERALNI
DEMOKRATI- HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
Nositelj liste: Šime Buškulić, dipl. oec. 308 glasova 18,79 %.

3. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: Željka Crnjak 51 glas 3,11 %.

4. Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
Nositelj liste: Kristijan Kapović 834 glasova 50,78%.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u županijskoj skupštini su:

1. Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
Nositelj liste: Kristijan Kapović 834 glasova 50,88%.

2.Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: Miroslav Glavan 446 glasova 27,21%.

3.Naziv liste : HRVATSKA STRANKA PRAVA- HSP
HRVATSKA NARODNA STRANKA -LIBERALNI
DEMOKRATI- HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
Nositelj liste: Šime Buškulić, dipl. oec 308 glasova 18,79 %.

IV.Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću :

1. Naziv liste SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS

dobila je 7 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Kristijan Kapović
2. Tomislav Bašić
3. Mate Radović
4. Veseljko Orlić
5. Dalibor Kapović
6. Igor Blažević
7. Ignacio Radović

2. Naziv liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1.Miroslav Glavan
2. Dino Bašić
3. Karmelo Olić
4. Rajko Radović

3. naziv liste HRVATSKA STRANKA PRAVA- HSP
HRVATSKA NARODNA STRANKA -LIBERALNI
DEMOKRATI- HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU

dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Šime Buškulić, dipl. oec .
2. Drago Dumančić

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE VIR

Nediljka Dereta

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE VIR

Vir, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Županijsko izborno povjerenstvo Općine Vir donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VIR

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Vir ima ukupno 3746 birača i da je glasovalo 1716 birača, odnosno 45,80 %, od čega je bilo 1640 ili 95,57 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 76 ili 4,43 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat Kristijan Kapović 908 glasova 52,91 %
Zamjenik kandidata Tomislav Bašić

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS

2. Kandidat Miroslav Glavan 391 glasova 22,79 %
Zamjenik kandidata Igor Kapović

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

3. Kandidat Šime Buškulić dipl. oec. 308 glasa 17,95 %
Zamjenik kandidata Igor Vučetić

HRVATSKA STRANKA PRAVA- HSP
HRVATSKA NARODNA STRANKA -LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA

4.Kandidat Srećko Radović 33 glasa 1,92 %
Zamjenik kandidata Šime Peruza

NEZAVISNI KANDIDAT

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnika općine Vir izabran je

Kristijan Kapović,

a za zamjenika izabran je

Tomislav Bašić.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE VIR

Nediljka DeretaVrsi

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE VRSI

Vrsi, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrsi donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrsi utvrđuje da općina Vrsi ima ukupno 2200 birača i da je glasovalo 1313 birača, odnosno 59,68 %, od čega je bilo 1299 ili 98,93 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 14 ili 1,06 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 771 glas 58,72 %.

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS 138 glasova 10,51 %.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA 69 glasova 5,25 %.

4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA ŠIME MARAŠ pok. Darka 240 glasova 18,27 %.

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-HNS 81 glasa 6,16 %.

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ 771 glas 58,72 %.

2. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA ŠIME MARAŠ pok. Darka 240 glasova 18,27 %.
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS 138 glasova 10,51 %.

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

dobila je 8 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Sandra Vukić, prof
2. Mario Radobuljac, kap. duge plov.
3. Slobodan Marinković
4. Darko Dukić, oecc
5. Josip Ćošić
6. Darko Jurlina
7. Zdravko Anić
8. Jurica Predovan

2. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA ŠIME MARAŠ pok. Darka
dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. Šime Maraš, pok. Darka
2. Marko Milutin

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS

dobila je 1. mjesto pa je s te liste izabran:

1. Mile Predovan

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE VRSI:

Ivka Ćorić, v.r

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE VRSI

Vrsi, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrsi donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
NAČELNIKA/ICE OPĆINE VRSI

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Općina Vrsi ima ukupno 2200 birača i da je glasovalo 1313 birača, odnosno 59,68 %, od čega je bilo 1285 ili 97,86 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 28 ili 2,13 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. MARIJA BEREC- HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
142 glasa 10,81 %.
zamjenik kandidata IVE BUKVA

2. RINGO BOŽIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT 54 glasa 4,11 %.

zamjenik kandidata BLAŽENKA MARAŠ

3. DRAŽEN PREDOVAN - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-
SDP I HRVATSKA NARODNA STRANKA-HNS
93 glasa 7,08 %.
zamjenik kandidata IVICA VUKIĆ

4. MILE PREDOVAN- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
212 glasova 16,14 %.
zamjenik kandidata ZDENKO KOJIĆ

5. SANDRA VUKIĆ, prof.- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
-HDZ 784 glasa 59,71 %.

zamjenik kandidata LOVRE PERINIĆ

III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

za načelnicu Općine Vrsi izabrana je:

SANDRA VUKIĆ, prof.

a za zamjenika načelnice izabran je:

LOVRE PERINIĆ

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE VRSI:

Ivka Ćorić, v.r.Zemunik Donji

Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ZEMUNIK DONJI

U Zemuniku Donjem, 18. svibnja 2009. godine

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.) Općinsko izborno povjerenstvo općine Zemunik Donji utvrđuje rezultate glasovanja i objavljuje rezultate izbora održanih 17. svibnja 2009. za

I Z B O R
ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ZEMUNIK DONJI

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Zemunik Donji ima ukupno 2570 birača i da je glasovalo 1106 birača, odnosno 43,035 %, od čega je bilo 1066 ili 96,383 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 40 ili 3,616 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. Lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ dobila je 504 glasova, odnosno 47,28 %.

2. Lista HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS dobila je 192 glasova, odnosno 18,01 %.

3. Lista HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP dobila je 370 glasova, odnosno 34,71 %.

III Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. Lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ dobila je 504 glasova, odnosno 47,28 %.

2. Lista HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP dobila je 370 glasova, odnosno 34,71 %.

3. Lista HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS dobila je 192 glasova, odnosno 18,01 %.

IV Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. Lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. BORISLAV KRNČEVIĆ, Hrvat, Zemunik Donji, Zemunik Donji bb, broj osobne iskaznice 100014576, PU Zadarska

2. IVICA ŠARIĆ, Hrvat, Zemunik Donji, Zemunik Donji 54, broj osobne iskaznice 100127573, PU Zadarska

3. JURE FABIJAN, Hrvat, Zemunik Donji, Zemunik Donji 75, broj osobne iskaznice 101344326, PU Zadarska

4. IVICA DRAŽIĆ, Hrvat, Zemunik Gornji, Zemunik Gornji 6, broj osobne iskaznice 101828207, PU Zadarska

5. NIKOLINA PALEKA, Hrvatica, Zemunik Donji, Zemunik Donji 254, broj osobne iskaznice 102754319, PU Zadarska

2. Lista HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. MARIN BULJAT, Hrvat, Zemunik Donji, Zemunik Donji 19, broj osobne iskaznice 100973030, PU Zadarska

2. PAVAO ALVIR, Hrvat, Zemunik Donji, Zemunik Donji 3, broj osobne iskaznice 100803446, PU Zadarska

3. ŽELJKO BULJAT, Hrvat, Zemunik Gornji, Zemunik Gornji 132, broj osobne iskaznice 102872798, PU Zadarska

4. MARKO JERMEN, Hrvat, Zemunik Donji, Zemunik Donji 11, broj osobne iskaznice 100878242, PU Zadarska

3. Lista HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. STANKO DUILO, Hrvat, Zemunik Donji, Zemunik Donji 78, broj osobne iskaznice 101149048, PU Zadarska

2. TOMISLAV MARUŠIĆ, Hrvat, Zemunik Donji, Ulica XVI 2, broj osobne iskaznice 103484342, PU Zadarska

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ZEMUNIK DONJI

Ksenija Bratković

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ZEMUNIK DONJI

U Zemuniku Donjem 18. svibnja 2009. godine

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo donijelo je

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ZEMUNIK DONJI

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da općina Zemunik Donji ima ukupno 2570 birača i da je glasovalo 1107 birača, odnosno 43,073 %, od čega je bilo 1089 ili 98,373 % važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 18 ili 1,626 %.

II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: JOSIP MARUŠIĆ 542 glasa, odnosno 48,96115 %
Zamjenik kandidata: ŠIME VICKOVIĆ
Predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

2. Kandidat: mr. TOMISLAV ŠARIĆ, dr. vet. med. 547 glasa,
odnosno 49,41282 %
Zamjenik kandidata: MARIJANA DUJAK, dipl. oec.
Predlagatelj: HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

III. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli uvjeti za ponavljanje izbora (drugi krug izbora) za izbor općinskog načelnika općine Zemunik Donji, jer niti jedan kandidat na izborima za izbor općinskog načelnika održanim 17. svibnja 2009. nije dobio više od 50 % glasova birača koji su glasovali (prvi krug izbora).

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ZEMUNIK DONJI

Ksenija Bratković

autor: Mladen Malik

Tagovi:

Vaše reakcije na ovaj članak

Prijatelji:

 • Centar radio 97,2
 • Arsenal Zadar
 • Hrvatsko narodno kazalište
 • Gradska knjižnica Zadar
 • Radio Biograd
 • MAS Zadar
 • Glazbene večeri u Sv.Donatu
 • Novi radio
 • Sveučilište u Zadru
 • RivaOn, portal srednjih škola
 • Klub zadarskih studenata Zagreb
 • Kazalište lutaka Zadar
 • net.hr
 • tportal.hr
 • index.hr
 • cro portal
 • novilist.hr
 • Tv program
 • žena.hr
 • metro
 • kosarka.hr
 • Moda.hr
glavni sadržaj ove stranice | glavna navigacija sitea